first lady title page
first lady title page
press to zoom
1. Martha Washington
1. Martha Washington
press to zoom
6. Louisa Adams
6. Louisa Adams
press to zoom
10. Julia Tyler
10. Julia Tyler
press to zoom
14. Jane Pierce
14. Jane Pierce
press to zoom
15. Harriet Lane
15. Harriet Lane
press to zoom
16. Mary Todd Lincoln
16. Mary Todd Lincoln
press to zoom
18. Julia Grant
18. Julia Grant
press to zoom
19. Lucy Hayes
19. Lucy Hayes
press to zoom
27. Helen Taft
27. Helen Taft
press to zoom
28. Edith Wilson
28. Edith Wilson
press to zoom
29. Florench Harding
29. Florench Harding
press to zoom
30. Grace Coolidge
30. Grace Coolidge
press to zoom
32. Eleanor Roosevelt
32. Eleanor Roosevelt
press to zoom
36. Lady Bird Johnson
36. Lady Bird Johnson
press to zoom
37. Patricia Nixon
37. Patricia Nixon
press to zoom
42. Hilary Clinton
42. Hilary Clinton
press to zoom
44. Michelle Obama
44. Michelle Obama
press to zoom